bukkespring., caps (= capital letters) (typ) kapitæler., capsicum sb spansk peber., capsize vb kæntre, kuldsejle, vælte; sb kæntring., capstan sb (mar) gangspil, spil (med lodret aksel)., capstone sb murtag; (arkæol) dæksten; (fig) slutsten ( fx the capstone of his career); kronen på værket., capsular adj kapselformet., capsule sb kapsel; rumkapsel; vb indkapsle; sammentrænge stærkt, koncentrere., Capt. fk Captain., captain sb (mil.) kaptajn; ritmester; (mar) kaptajn, skibsfører; kommandørkaptajn; (fig) anfører, leder, førstemand; (i sport) anfører, holdkaptajn; vb stå i spidsen for; [captain of horse] ritmester; [captain of industry] storfabrikant, industrimagnat., captaincy sb kaptajnsstilling, kaptajnsrang; førerskab., captainship sb kaptajnsstilling; førerskab., caption sb overskrift; (billed)tekst, billedunderskrift., captious adj spidsfindig, kværulerende., captivate vb fængsle, fortrylle, bedåre, besnære., captive adj fangen; sb fange; [captive balloon] standballon; [captive audience] tvungne tilhørere (, tilskuere)., captivity sb fangenskab., captor sb: [his captor] den der tog ham til fange., capture sb pågribelse; tilfangetagelse; bytte, fangst; vb tage til fange, pågribe, fange; opbringe ( fx a ship); erobre ( fx a market); (i skak) slå., capuchin sb kåbe med hætte; kapuciner (munk); (zo) kapuciner(abe), sapaju., capybara sb (zo) flodsvin., car sb bil, vogn; (til elevator) elevatorstol; (på luftballon) gondol; (jernb, am) waggon, jernbanevogn., caracal sb (zo) ørkenlos., caracara sb (zo) gribbefalk., caracole sb (i ridning) halvsving; halv volte; vb (lade) foretage et halvsving; [caracole one's horse] (også) tumle sin hest., carafe sb karaffel., caramel sb karamel., carapace sb (ryg)skjold., carat sb karat., caravan sb karavane; sigøjnervogn, gøglervogn; campingvogn; vb feriere i campingvogn., caravanner sb campist., caravanserai sb karavanserai (herberg)., caraway sb (bot) kommen., carbarn sb (am) sporvognsremise, (bus)garage., carbide sb karbid., carbine sb (mil.) karabin., carbohydrate sb (kem) kulhydrat., carbolic adj karbol-; [carbolic acid] karbolsyre., carbon sb kulstof; (i buelampe) kulstift; (ved maskinskrivning) karbonpapir; aftryk, gennemslag., carbonate sb kulsurt salt., carbon copy gennemslag., carbon dioxide kuldioxid, kultveilte., carbon filament kultråd., carbonic adj: [carbonic acid] kulsyre., carboniferous adj (geol) kulførende; [carboniferous formation] kulformation., carbonize vb forkulle, karbonisere., carbon monoxide kulilte., carbon paper karbonpapir., carborundum sb karborundum., carboy sb syreballon., car breaker autoophugger., carbuncle sb brandbyld; filipens; (ædelsten:) karfunkel., carburet vb forbinde med kulstof, karburere., carburettor sb karburator., carcase, carcass sb død krop; ådsel, kadaver; slagtekrop; (mar) skibsskrog; (af hus) råhus; skrog; (i bildæk) lærredskasse., carcass meat frisk kød (mods konserves)., C.A.R.D. fk Campaign Against Racial Discrimination., I. card sb kort, spillekort, visitkort; opslag; T original, sjov fyr; [the card] T det helt rigtige; [a rum card] T en løjerlig størrelse; [get one's cards] T blive fyret; [hand in one's cards] T søge sin afsked; [hold (el. keep el. play) one's cards close to one's chest] være hemmelighedsfuld, sky offentlighed, ikke røbe noget; [lucky at cards] heldig i spil; [speak by the card] veje hvert ord; [tell fortunes by cards] spå i kort; [it is on the cards] det er sandsynligt., II. card vb karte (uld); sb karte., cardamom sb kardemomme., cardan: [cardan joint] kardanled., cardboard karton, pap; [cardboard character] (fig) papfigur., card-carrying som har medlemskort; aktiv., card case visitkortmappe., card catalogue (bibl) kartotek., cardholder indehaver af fagforeningsbog (, medlemskort til parti); (am) låner (på bibliotek)., cardiac adj hjerte-; hjertestyrkende, oplivende; sb hjertestyrkning; [cardiac arrest] hjertestop., cardigan sb trøje, cardigan., cardinal adj vigtigst, fornemst, hoved-; kardinal-; afgørende; sb (også zo) kardinal; [cardinal numbers] grundtal, mængdetal; [cardinal point] (på kompas) hovedstreg., card index sb kartotek., card-index vb føre kartotek over; katalogisere., carditis sb (med.) karditis, hjertebetændelse., cardsharper sb falskspiller., card vote stemme afgivet gennem delegeret., I. care sb bekymring; sorg; omhyggelighed, omhu; omsorg; pleje, pasning; varetægt, beskyttelse; det man tager sig af; [have a care, take care] være forsigtig; [take care of] sørge for; drage omsorg for; ordne; klare; [care of] (på brev forkortet: c/o) adr(esse); [care of the skin] hudpleje; [(handle) with care!] (på pakke:) forsigtig!, II. care vb: [care about] være interesseret i; [care for] bekymre sig om, drage omsorg for, tage sig af; bryde sig om; [I don't care a damn (el. straw, button etc), I couldn't care less] jeg er revnende ligeglad; [I don't care if I do] T det kunne jeg godt tænke mig (at gøre); [who cares?] hva' så? [would you care to] har du lyst til at; [for all I care] se for., careen vb kølhale; krænge over., career sb løb; løbebane; karriere, erhverv, levevej; vb fare af sted., careerism sb karrierejag., careerist sb stræber, karrieremager., careers master erhvervsvejleder (på skole)., carefree adj sorgløs., careful adj omhyggelig, påpasselig, forsigtig., careless adj ligegyldig, ligeglad (of med), skødesløs; letsindig; sorgløs, ubekymret., caress vb kæle for; kærtegne; sb kærtegn., caret sb indskudsmærke (^) i korrektur., caretaker sb opsynsmand, portner, vicevært; skolebetjent; [caretaker government] forretningsministerium; [caretaker premier] fungerende premierminister., careworn adj forgræmmet., carfare sb (am) billetpris, takst., cargo sb (pl cargoes) ladning., carhop sb tjener (el. servitrice) i 'drive-in' restaurant., Caribbean sb caraiber; adj caraibisk; [the Caribbean] Vestindien; Det caraibiske Hav., caribou sb nordamerikansk rensdyr., caricature sb karikatur; vb karikere., caries sb caries., carillon sb klokkespil., Carinthia K"rnten (i Østrig)., carious adj angreben af caries, cariøs, hul (om tand)., carking adj besværlig, nagende; bekymret., carline sb: [carline thistle] (bot) bakketidsel., carling sb (mar) kravelbjælke, stikbjælke., carman sb fragtmand, vognmand, vognmandskusk., carminative sb, adj (med.) vinddrivende (middel)., carmine sb karmin(rødt)., carnage sb massakre, blodbad., carnal adj kødelig; sanselig; [carnal knowledge] (jur) kønslig omgang., carnation sb (bot) (have)nellike; kødfarve., carnelian sb karneol., carnival sb karneval, folkefest; (am) omrejsende tivoli; [carnival novelties] festartikler., carnivore sb kødædende dyr (, plante); rovdyr., carnivorous adj kødædende ( fx plant)., carob sb (bot) johannesbrød., carol sb (munter) sang (især julesang); vb lovsynge; synge., Carolina Carolina (i USA)., Carolina allspice (bot) bægerkrone, kanelbusk., carom sb, vb (am) = cannon (i billard); caroms bobspil., carotid adj: [carotid artery] halspulsåre., carousal sb drikkelag., carouse vb svire, drikke; sb drikkelag., carousel sb (am) karrusel; (flyv) rundkørende transportbånd ved bagageudlevering., I. carp sb (zo) karpe., II. carp vb: [carp (at)] kritisere småligt, hakke på., carpal adj: [carpal bone] håndrodsknogle., car park parkeringsplads; (multi-storey car park) parkeringshus., Carpathians: [the Carpathians] Karpaterne., carpel sb (bot) frugtblad; småfrugt., carpenter sb tømrer; [carpenter's bench] høvlebænk; [carpenter's square] tømmervinkel., carpenter ant (zo) herkulesmyre., carpenter bee (zo) tømrerbi., carpentry sb tømrerhåndværk; tømmerarbejde., carpet sb (gulv)tæppe; vb lægge tæppe på; T (kalde ind for at) give en balle, skælde ud; [be on the carpet] være på tapetet; T få en balle, blive skældt ud; [sweep (el. brush) it under the carpet] (fig) lægge det på hylden, undlade at tage stilling til det, feje det ind under tæppet; [the red carpet] (også) den røde løber., carpetbag vadsæk., carpetbagger politisk lykkeridder; en fremmed der optræder som valgkandidat., carpet beetle (zo) pelsklanner., carpet bombing systembombning., carpet dance lille svingom (egl: med gulvtæppet på)., carpeted adj tæppebelagt., carpeting sb gulvtæppestof., carpet knight soldat som holder sig hjemme fra krigen, stuehelt., carpet rod trappestang., carpet slipper sutsko., carpet sweeper tæppefejemaskine., carpool sb samkørselsordning; samkørselsgruppe; vb køre i samme bil, samkøre., carport sb (am) carport (let garage uden vægge)., carpus sb (anat) håndrod., carr sb kær., carrel sb (bibl) studierum., carriage sb (hestetrukken) vogn; transport, befordring; fragt; (jernb) personvogn; (mil.) (kanon)lavet; (på skrivemaskine) vogn, slæde; (tekn) slæde; (carriage of the body) holdning; [carriage and pair] tospænder., carriage bolt bræddebolt., carriage drive privat kørevej, indkørsel., carriage forward fragten betales af modtageren., carriage-free, carriage paid franko leveret, fragtfrit (fragten er betalt af afsenderen)., carriage horse kørehest., carriageway kørebane., carrier sb fragtmand, vognmand, vognmandskusk; drager; overbringer, bærer; (på cykel) bagagebærer; (mar) hangarskib; (med.) smittebærer., carrier bag bærepose., carrier pigeon brevdue., carrier wave bærebølge., carriole sb karriol (tohjulet vogn)., carrion sb ådsel., carrion crow (zo) sortkrage., carrion flower (bot) dødningeblomst; ådselblomst., carrot sb gulerod; [carrots] T rødtop, rødhåret person., carroty adj rødhåret., carry vb bære, bringe; føre (med sig); gå med; transportere; sejle med; (i regnskab) overføre; (mil. og fig) erobre, tage (med storm); (parl etc) føre igennem, sætte igennem; vedtage ( fx a Bill et lovforslag); (om skyts, lyd) række, nå, (om stemme også) kunne høres; (mus.) udføre, synge (et parti), dække (en stemme); [carry one's point] sætte sin vilje igennem; [carry two] to i mente; [carry weight] have vægt, have betydning; [carry oneself] føre sig; opføre sig; [ med præp, adv] [carry away] (fig) rive med, henrive; [carry away sth] (fig) tage noget med sig hjem; [carry all before one] overvinde al modstand; gå fra sejr til sejr; [carry it too far] drive det for vidt; overdrive det; [carry forward] (i bogføring) transportere, overføre; [carry into effect] gennemføre ( fx a plan); [carry off] bortføre, (om sygdom etc) bortrive; vinde ( fx a prize); klare ( fx a difficult situation); [carry it off well] tage det roligt; [carry on] føre ( fx carry on a conversation); drive ( fx a business); fortsætte; T tage på vej; [carry on with] have en affære med; have noget for med; [carry out] udføre; gennemføre; [carry over] overføre, prolongere; [carry through] gennemføre; hjælpe igennem, bringe frelst gennem., carryall sb stor lærredstaske; (am) let firhjulet vogn; lukket bil med sæder som i charabanc., carry cot babylift., carrying capacity lasteevne., carryings on pl upassende opførsel, fjasen., carrying trade fragtfart., carry-on (flyv) håndbaggage., carry-out sb (am, skotsk) grillbar, butik (, restaurant) der sælger færdigretter ud af huset; færdigret., carry-over sb (merk) overførsel; (til næste side i regnskab) transport; (fig) videreførelse, bevarelse (af noget forældet); relikt., carsick adj køresyg., carsey, carzey sb S lokum., cart sb kærre; arbejdsvogn, vogn; vb transportere på vogn; fragte; køre (korn etc) ind; slæbe, hale; [put the cart before the horse] vende tingene på hovedet; [in the cart] T godt oppe at køre, i knibe., cartage sb kørsel; kørselspenge, transportomkostninger., carte blanche carte blanche., carte-de-visite sb fotografi i visitkortformat., cartel sb kartel; aftale om udveksling af krigsfanger; (glds) skriftlig udfordring (til duel)., carter sb fragtmand, vognmand, vognmandskusk., Cartesian adj kartesiansk (vedr filosoffen Descartes)., Carthage Kartago., cart horse arbejdshest., Carthusian sb karteuser(munk); elev fra Charterhouse School; adj karteusisk, karteuser-; fra Charterhouse School., cartilage sb brusk., cartilaginous adj bruskagtig., cartload sb vognlæs., cartographer sb kartograf, korttegner., carton sb papæske, karton., cartoon sb udkast, karton (til billede); vittighedstegning; bladkarikatur; tegneserie; (animated cartoon) tegnefilm; vb tegne, karikere; [cartoon film] tegnefilm., cartoonist sb vittighedstegner, karikaturtegner, bladtegner., cartouche sb kartouche (ornament i rammeform)., cartridge sb patron; (fot) kassette; (i reaktor) brændselselement., cartridge case patronhylster., cartridge paper karduspapir., cartridge starter patronstarter., cartwheel sb vognhjul; vejrmølle; [turn cartwheels] vende mølle, slå vejrmøller., cartwright sb vognmager., carve vb udskære, udhugge, mejsle, indskære; (om kød) skære for ( fx the goose); [carve out] (fig) skabe ( fx he carved out an empire by the sword)., carvel-built adj (mar) kravelbygget., carver sb billedskærer; forskærer; forskærerkniv., carving sb billedskæring; det at skære for; udskåret arbejde, udskæring, billedskærerarbejde., carving knife forskærerkniv., caryatid sb (græsk arkit) karyatide., cascade sb vandfald; (fig) kaskade ( fx cascades of laughter); brus; (elekt) kaskade ( fx relays in cascade); vb strømme, bruse; komme strømmende (el. væltende) ( fx the money kept cascading in)., I. case sb tilfælde; sag; (jur) (rets)sag; beviser; (gram) kasus; (med.) tilfælde; (psyk) case; [as the case may be] alt efter omstændighederne; eventuelt; [that is the case] det er sandt; det er tilfældet; [that is our case my lord] (jur) hermed indlader jeg sagen til doms; [the case for ...] det der taler for ...; [there is a strong case for it] der er meget der taler for det; [he has a strong